Ashwagandhanın Tiroid Sağlığı ve Hipotiroidi Üzerine Etkileri

Ashwagandha, adaptojen bir bitkidir. İmmünomodülatör etkileri vardır, anti-inflamatuardır. Ayrıca; hafıza, bilişsel işlevleri geliştirici ve üreme sağlığını destekleyici etkileri vardır. Subklinik Hipotiroid Hastalarda Ashwagandha Kökü Ekstraktının etkinliği ve güvenliği üzerine yapılan çift kör, randomize plasebo kontrollü bir çalışmada; Hipotirodi olan bireylere günde 600 mg olarak verilen Ashwagandha tedavi desteğinin, 8 haftalık …