Hakkında

Berna ÇALIŞ; Ayurveda’nın kadim bilgilerini, Integratif Sağlık ve Beslenme Uzmanlığı pratiğinde, Nutrigenetik, Epigenetik, Fonksiyonel Beslenme, Schüssler Mineral Terapisi, Aromaterapi, Fitoterapi, Çiğ Beslenme, Yoga ve Nefes gibi, hem modern, hem geleneksel terapiler ile birleştiren yüksek lisans derecesinde bir beslenme uzmanıdır.

Ayurveda ve Beslenme Uzmanı, Schüssler Mineral Terapisti  ve Yoga Alliance’e kayıtlı E-RYT,  RPYT, YACEP kategorilerinde Yoga, Yin Yoga ve Prenatal Postnatal Yoga Eğitmeni olarak; bütüncül yaklaşım ışığında, bireyler için kişiye özel, Sağlıklı Yaşam ve Beslenme, Genlere göre Beslenme, Schüssler Mineral Terapisi  programları oluşturmakta, Lifestyle Medicine, Anti-aging Wellness Danışmanlığı yapmaktadır. 

”Fiziksel, Zihinsel ve Ruhsal bedenin bir bütün olarak dengelendiğinde, tam şifanın ve iyileşmenin mümkün olduğuna inanmaktadır.”

Bütüncül Sağlık ve Beslenme Programı, her insanı bir puzzle gibi düşünür ve bu puzzle biyokimya, genetik, epigenetik, yaşam şekli, duygu ve düşünce başta olmak üzere, birçok bileşeni olan benzersiz entegre bir sistemde, kişinin ruhsal, zihinsel ve bedensel bir bütün olarak olarak sağlığını ve iyileşmesini destekler. Fiziksel, zihinsel, ruhsal, çevresel iyilik ve sağlık halini öncelikli amaç olarak kabul eder.  

Aldığı Tüm Mesleki Eğitimler:

Ayurveda (Ayurvedic Medicine & Nutrition and Dietetics) Uzmanlık eğitimini; Hindistan AVP Chikitsalayam  Hastane Araştırma Merkezi’nin Arya Vadya Baltics Unıversity ve University of Latvia nin ortak programları kapsamında AYURVEDİK TIP’ta Uzmanlık ve Ayurvedik Beslenme ve Diyetetik programını bitirerek, aldı. Ayrıca 2019 yılında başladığı ileri düzey eğitimine, Hindistan AVP Chikitsalayam  Hastane Araştırma Merkezi’nin ‘‘Advanced  Ayurveda & Ayurvedik Diyetetik” yüksek lisans programında devam etmektedir.

İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesinde Beslenme Diyetetik bilimsel hazırlık lisans programını tamamladıktan sonra, Beslenme Diyetetik tam lisans programına  Demiroğlu Bilim Üniversitesinde (Grup Florance Nightingale Hastaneleri) devam etmiştir. Yüksek lisansını İstanbul Gelişim Üniversitesinde Beslenme ve Diyetetik alanında uzman olarak, ‘Tip 2 Diyabetin Patogenezinde IL-6 genininin  G(-174)C  Polimorfizminin Rolü ve Nutrigenetik Yaklaşımlarla Omega 3 Etkisi” üzerine yaptığı araştırmalarla hazırladığı proje ile tamamladı. 

Beslenme de ve sağlıkta kişiye özel yaklaşımı esas aldığından Dr. Serdar SAVAŞ (GENTEST ENSTİTÜSÜ) ile ” Temel Nutrigenetik ve İleri Nutrigenetik Eğitimini” tamamlayarak, danışmanlıklarında besin ve gen ilişkisini kullanmaya başladı. Ayrıca, bağlantılı olarak; yaşam tarzı faktörlerinin gen ifadesi üzerindeki etkilerini inceleyen Epigenetik alanında, Melbourne Üniversitesi’nin  ”Gen ifadesinin Epigenetik Kontrolü” eğitimini ve ITU Kuzey Kıbrıs Üniversitesi’nin ‘Epigenetik Koçluk” programını tamamladı. Association for Coaching onaylı ”Health Coaching” sertifikası da bulunmaktadır.

Biruni Üniversitesi’nde Prof. Dr. Kerim ALPINAR ile ”Fitoterapi” eğitimi sonrası, fitoterapi sertifikasını aldı.

Kresser İnstitute ‘te Fonksiyonel Tıp ve Fonksiyonel Beslenme Eğitimi aldı ve halen enstitünün çalışmalarını takip etmektedir. Fonksiyonel Tıp alanında Fonksiyonel Tıp Akademisi’nin ”Fonsiyonel Tıp Bakış Açısıyla Bağırsaklar ve Sindirim Sistemi” konulu eğitimine katıldı.

Bütüncül tıp alanında ” Metal Toksisitesi ve Mineral Disfonksiyonunda Bütüncül Tıp  Yaklaşımı” , ”Kronik Hastalıkların Patogenez veTedavisinde Hormesis Etkisi” ve ”Kronik Toksisite de Bütüncül Tedavi Yaklaşımları” eğitim  programlarını tamamladı. Holistik Tıp Akademisi’nin düzenlediği C vitamini konusunda yaptığı çalışmalarla dünyaca tanınan, Thomas E.Levy ile ”C Vitamini ve Kronik Hastalıkların Oksidatif Kökleri”, ”Ana Mineral Magnezyum” ve ”Kalsiyum” eğitimlerini aldı.

”Sağlıklı yaşam bir bütündür ve bütünsel olarak ele alınmalıdır. Sağlık hücrede başlar” prensibinden yola çıkarak, hücresel sağlığın önemine inanan biri olarak Schüssler Mineral Tuzları Terapistliği eğitimini aldı.

Mineral Terapisi alanında ilk eğitimimi Alternatif tıp ve  Fitoterapi uzmanı Şaduman Karacadan aldı. İlk eğitim sonrası Schüssler Minerallerinin etkisi büyüledi.Bu kunudaki eğitimini derinleştirmek istediğinden; bu konunun profesyonellerinden olan ve Avusturya Schüssler Tuzları Derneği Başkanı Adler PHARMA’nın kurucusu Thomas Feichinger ile temel ve ileri ”Schüssler Tuzları ve Yüz Diagnozu(teşhis) Eğitimi ”ni ve ardından Naturapati Uzmanı Schüssler Yüz Analizi konusunda dünyada bir numara olan Dr.Friedrich Depke ile iki defa olmak üzere” Dr.Schüssler Tuzları ve Facial Antlitzdiagnostic (iç biyokimyasal bağlantıların yüzden teşhisi ve tedavi yöntemi) ” Schüssler Salt Therapist eğitimini tamamladı. Türkiye’de sayılı Schüssler Mineral Terapistlerinden birisidir.

Yaklaşık 5-6 yıldır çiğ beslenmeyi hayatına eklemiş bu konuda birçok araştırma yapmış bir kişi olarak; ayrıca Gedik Üniversitesi’nin Dr. Koshenlandra Pratap ile Çiğ Beslenme programını ve Russell James’in “Çiğ Beslenme Şeflik Programı”tamamladı. Ayrıca; geleneksel beslenme alışkanlıkları, dünya mutfakları  ve pişirme yöntemleri konusunda bilgisini geliştirmek adına Anadolu Üniversitesi’nde eğitimini tamamlamış bir Chef’tir.

Aromaterapi konusunda Prof. Dr. Erdem Yeşilada ve Prof. Dr. Ekrem Sezik tarafından verilen Pratik ve Klinik Aromaterapi Eğitimini aldı. Yine aromaterapi konusunda Aromahead Institute  “Natural Living” ve”Introduction to Essential oil” programlarımını,  Aromatic Studies “Aromatic Medicine” ve Hülya Kayhan tarafından verilen”Tıbbi Aromaterapi ” eğitimini tamamladı. Aromaterapiyi ayrıca  Çin Tıbbının ana çıkış noktası meridyenleri dikkate alarak uygulama da eğitimini aldığım konular arasındadır.

Bütüncül bakış açısıyla oluşturduğu terapi programlarında ve Yin Yoga çalışmalarında büyük katkısı olacağına inandığı için Dr.Andrea Keinz’ den ”Geleneksel Çin Tıbbına Giriş Eğitimi’‘ ni aldı.

Yoga ALLİANCE onaylı  ”200 saatlik Hatha Yoga Eğitmenlik Eğitimi”ni tamamladıktan sonra;  Dr.Neslihan İskit ile ‘Prenatal Postnatal Hamile Yogası Eğitmenlik Eğitimi”, Dr. Ebru Özdemir Nath ve Rishi Nath ile ” 80 saatlik Hamile Yogası Eğitmenlik Eğitimi” ni tamamladı.

Sağlık ve Spor Bakanlığının Herkes için Spor Federasyonunun verdiği ”Yoga 1.Kademe Antrenörlük Eğitimi”ni tamamlayarak  Sağlık ve Spor Bakanlığının Herkes için Spor Federasyonunun verdiği ”Yoga Antrenörlük Belgesi” sahibi oldu. Ardından; Berra Sertel ile ”100 saatlik Yin Yoga Uzmanlık Eğitimi”ni bitirdi.

E-RYT,  RPYT, YACEP kategorisinde bir eğitmen olarak yoga çalışmalarına devam etmekte, danışanlarına stres yönetimi ve doğru nefes teknikleri konusunda eğitimler vermektedir.

Yediklerimiz kadar cildimize sürdüklerimizin de doğal ve sağlıklı olması gerektiğine inandığından; Dr. Bauman’da ”Skinoloji cilde zararlı kimyasallar eğitimi” de aldığı eğitimler arasında yer almaktadır.

Halen National Association for Holistic Aromatherapy onaylı Clinical Aromatherapist eğitimine ve The Health Sciences Academy ‘nin Food Allergies and Intolerances diploma programlarına da  devam etmektedir.

Katıldığı Sempozyum ve Seminerler:

▪Nutrigenetik Sempozyumu: Besin Destekleri ve Nutrigenetik

▪Kanser Getat: Kanser Tanı ve Tedavisinde Bütüncül Tıp Yaklaşımları Sempozyumu

▪Kronik Toksisite Tanı ve Tedavisinde Bütüncül Tıp 

▪Kronik Enflamasyon ve Oksidatif Stress Mitokondriyal Tıp Kongresi 

▪Epigenetik Kongresi: Epigenetik Laboratuvar Çalışmaları & Klinik Kullanım Potansiyeli

▪Yogic Healing

The Truth About Cancer 

▪Bitkilerle Tedavi Sempozyumu

▪Skinoloji Semineri

Berna Çalış’ın kaleminden

Mesleki anlamda aldığım tüm eğitimler buz dağının görünen yüzü, bir de görünmeyen kısmı var. Biraz bu kısmından bahsetmek istiyorum. Ayurveda, Beslenme Uzmanlığı kariyerimden çok önce, kariyerime Mimar Sinan Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mezunu bir mimar olarak başladım. Uzun yıllar bu alanda profesyonel yaşamıma devam ederken başlayan, sağlık sorunlarıma şifa arayışlarım sırasında, Fibromiyalji, Hashimoto ve Alerji gibi sağlık sorunlarıma sadece modern tıbbın semptomatik tedavi odaklı yaklaşımının şifa olmadığını ve  bu sorunların fizyolojik tek bir nedene bağlı olmadığını, bütüncül bir yaklaşım gerektirdiğini öğrendim. Bu bilgi, bana yıllar sonra hem kendime, hem de benim gibi ihtiyacı olanlara destek olmak adına, sağlık ve beslenme alanında eğitim almak konusunda ilham verdi ve tekrar üniversiteye başladım… 2010 yılından bu yana Bütüncül Sağlık ve Beslenme alanında Ayurveda, Beslenme ve Diyetetik, Fonksiyonel Tıp, Schüssler Mineral Terapisi, Nutrigenetik, Yoga, Fitoterapi, Aromaterapi alanında çeşitli üniversitelerin hem lisans, ve yüksek lisans hem de sertifika programlarında eğitimler alarak, Bütüncül Sağlıkta Yasam Tarzı Danışmanlığı  ve Beslenme  kariyerime adım attım.

Sağlıklı ve doğal yaşam konusunda hassas, toplumda bu bilincin gelişmesine, katkıda bulunmak isteyen, bir uzman olarak amacım; doğal sağlıklı yaşam bilincini arttırarak, sağlıklı ebeveynler, sağlıklı çocuklar ve sağlıklı bir toplum olma yolunda destek olabilmektir.

Bütünsel Sağlık, Ayurveda ve Beslenmenin farklı alanlarında aldığım eğitimleri, yıllarca yaptığım araştırmaları, bilgi birikimimi ve tecrübelerimi kullanarak, bunları bilimsel bir sağlık platformunda birleştirerek ,  İYİ YAŞAM ATÖLYESİ‘ni ve B Healty Sağlıklı Yaşam ve Beslenme Danışmanlık & Eğitim’i  kurdum. Sağlık ve Beslenme Danışmanlığını sürdürürken, doğal sağlıklı yaşama yönelik eğitimler, workshoplar, atölyeler düzenlemekte, seminerler vermeye devam etmekteyim.

Ayrıca; sağlıklı yaşam, Ayurveda, Lifestyle Medicine, Fonksiyonel Beslenme, Schüssler Tuzları,  Aromaterapi ve çiğ beslenme konusunda kişişel ve kurumlara özel danışmanlıklar sunuyor, seminerler veriyorum.

www.bernacalis.com ‘un yanısıra, sağlıklı yaşam ve sağlıklı beslenme ile ilgili diğer sayfaları www.antiagingterapi.net da ve gluten, süt gibi alerjenler içermeyen pratik vegan tariflerin olduğu www.alerjikmutfak.com da yazılar yazmaya da devam ediyorum.

Gerçek sağlık ve zindeliği keşfetmeye hazır mısınız?

Doğal ve sağlıklı yaşamın, Ayurveda’nın, Nutrigenetik ve Epigenetik Beslenme’ nin, Yaşam Tarzı Tıbbının, Fonksiyonel Beslenmenin,Yoganın, Nefesin, Fitoterapinin,  Schüssler Tuzlarının zindelik ve şifa veren dünyasına  birlikte yolculuk yapalım, doğayla uyumlu yaşamanın şifasını keşfedelim…

Sağlık ve mutlulukla kalın! Sevgilerimle…

Berna ÇALIŞ